Research Report

Zwiększanie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa za pomocą Fidelis Cybersecurity: Network i Deception

Zespoły bezpieczeństwa nie mogą bronić kompleksowych sieci bez holistycznej widoczności i korelatywnego wglądu w środowisko. W tej pierwszej części dwuczęściowego przeglądu ekspert SANS, Matt Bromiley, ocenia platformę Fidelis Elevate i jej wyjątkowe atuty związane z analizą ruchu sieciowego, wykrywaniem zagrożeń i zwodzeniem.

Pobierz dokument, aby dowiedzieć się, jak uprościć pracę zespołów bezpieczeństwa, jednocześnie zwiększając ich zdolność do wykrywania i tropienia zagrożeń. Do istotnych wniosków z oceny produktów SANS należy zaliczyć sposób działania firmy Fidelis:

  • Zapewnia prawdziwą, holistyczną widoczność stanu bezpieczeństwa całej organizacji z jednego ekranu
  • Umożliwia prowadzenie dochodzeń w ramach jednego przeglądu na podstawie wniosków, uzyskanych na podstawie pewnych atrybutów alarmów i skorelowanych działań
  • Zapewnia natychmiastową obsługę alarmów dzięki możliwościom podejmowania decyzji w oparciu o precyzyjne dane śledcze
  • Dostarcza elastyczną platformę, która pozwala na realizację niestandardowych zadań, automatycznych odpowiedzi i analiz, w celu zaspokojenia potrzeb organizacji
  • Zagłębia się w pakiety i sesje sieciowe, identyfikując protokoły i aplikacje oraz umożliwiając precyzyjne badanie przenoszonych danych

Zobaczyć znaczy uwierzyć – obejrzyj Webcast, w którym ekspert SANS Matt Bromiley i SVP Fidelis z działu inżynierii, Jerry Mancini, badają i demonstrują, w jaki sposób platforma Fidelis zapewnia holistyczną widoczność, jednocześnie automatycznie korelując zdarzenia i dostarczając kontekst i wgląd, aby dochodzenia były szybsze i prostsze niż kiedykolwiek.

“Jednym z naszych ulubionych cech platformy Fidelis Elevate była możliwość skorzystania z koncepcji holistycznej widoczności, co oznacza, że środowisko jest absorbowane, analizowane i traktowane jako jedność. Holistyczna widoczność pozwala na szybszą analizę i neutralizację zagrożeń oraz pozwala organizacjom podejmować pewne decyzje, które naprawdę wpływają na bezpieczeństwo przedsiębiorstwa”.

Pobierz Raport